Hva er laiv?

Hovedside

Om oss

Hva er laiv?

Arrangement

Arkiv

Linker

Mail

Dette er en generell innføring i laiv, som ikke gjelder spesielt for noen gruppe.

Hva er laiv?

Laiv er levende rollespill, en blanding av friteater og improvisert spill. Du spiller en annen person, en rolle, i en setting som er beskrevet på forhånd av arrangørene. Arrangørene(IL) har lite kontroll over hva som skjer i selve spillet. Hva rollen din gjør og sier er helt opp til deg selv, men bør være på grunnlag av det som står i rollen du har fått på forhånd.

Rollen

Rollen du har fått, beskriver gjerne først og fremst hvilke mål rollen din har for laiven. Det kan være å snakke med en annen person om noe, noe du må gjøre eller finne ut av, forskjellige ting. Rollen beskriver deg også litt som person, hvem du er, for eksempel yrke, stand, rase(hvis det er flere raser i verdenen), osv.
Rollen du har fått er som oftest bare en kort beskrivelse av en person. Du kan godt gjøre dine egne tanker om hvordan denne personen vil reagere i ulike situasjoner, hva han/hun har opplevd tidligere, osv. Det står fritt opp til deg å spille på rollen din utover det som står beskrevet, så lenge det ikke går imot noe av det som står der. Ting som angår andre roller i spillet, bestemmes gjerne av arrangørene.

"Tid inn", "tid ut", "kutt", og andre uttrykk

"Tid inn", "tid ut" og "kutt" er kanskje de viktigste begrepene innen laiv. Før laiven starter, er det gjerne en briefing med litt praktisk informasjon til spillerene. Så sier arrangørene "tid inn". Det betyr at laiven er i gang. På "tid inn"- signalet er alle personer i rolle, og kan begynne å spille opp mot hverandre. Fra da av skjer alt i rolle, altså alt du gjør og sier er det rollen din som gjør.
Etter at "tid inn"- signalet er gitt, så snakker man ikke om ting utenfor spill, som for eksempel festen sist helg og lignende. Det kalles å "offe", eller "off-laive", og er lite populært. Du er heller ikke "off-laiv" når du sover, går på do eller lignende. Hvis det er noe du lurer på angående regler, opplysninger du føler du burde hatt eller lignende, så snakk med en av arrangørene, gjerne litt diskret.

"Tid ut" er signalet for at laiven er slutt. På dette signalet går alle ut av rolle.
"Kutt" er ikke brukt så veldig ofte, men er ment som en sikkerhet for spillerene. Hvis du kommer i en situasjon du føler at du som spiller ikke kan takle, så sier du "kutt!" så høyt at alle spillerene rundt deg hører det. Det betyr at du går midlertidig ut av spill. Da skal alle spillere slutte å spille opp mot deg, og fortsette spillet uten å involvere deg. Da har du anledning til å trekke deg litt tilbake en stund, eventuelt få snakke med arrangørene, eller bare slappe av å komme til deg selv igjen. "Kutt!" varer helt til du sier "tid inn", eller bare glir naturlig inn i spillet igjen.

"Frys" brukes av og til av arrangørene. Når det skjer, fryser spillerene(stopper spiller og blir stående), og dekker til ørene. Dette er av praktiske årsaker hvis arrangørene trenger å forberede noe spesielt, som lyd/pyro- effekter eller lignende. "Tid inn" brukes for å oppheve "frys".

Kamp

Ikke alle laiver er slik at det oppstår kampsituasjoner. Kamp er mest vanlig i middelalder- eller krigslaiver. Forskjellige arrangørgrupper kan ha ulike regler for kamp, selv om det pleier å være visse standardiserte regler. Vanligvis har en person et antall livspoeng, og et våpen gir antall treffpoeng i skade. Rustning gir beskyttelse og tar av for skadepoeng. Får en spiller mer skadepoeng enn livspoeng, faller han/hun om. Motstanderen må som oftest ta nådestøt når en spiller har falt, for å markere at han/hun har drept spilleren. Vi kommer ikke til å gå nærmere inn på kamp her.

Andre ting på laiv

SiS står for "semi-instruert-spiller", eller "skummelt-i-skogen". Det er som oftest spillere som egentlig ikke er med på laiven, men som har fått "oppdrag" av arrangørene å gå inn i spillet og spille en bestemt rolle. Det de gjør og sier er som oftest instruert av arrangørene. En SiS kan være med i spillet under et kort opptrinn, eller over lengre tid(timer, dager).
Off-laiv merke. Alt du har på laiven kan i teorien bli stjålet og lignende in-laiv. Viktige ting som medisiner, linser og lignende legges i en egen beholder/sekk eller lignende, og merkes med off-laiv merket. Off-laiv merket er en rød sirkel, der det "mangler" et kakestykke. Når ting stjeles in-laiv, så leveres det tilbake til eieren eller arrangørene etter "tid ut". Det kan være lurt å si fra til arrangørene når man har stjålet noe, slik at de vet om det.

Kostyme

Hver enkelt laiv har ulike krav til kostyme. Det avhenger alt av tidsepoke, setting, rase, stand og flere elementer. I laiver som krever noe særlig kostyme blir det som oftest sendt ut kostyme- kompendium til spillerene med en viss rettledning om hva de bør ha, og hvor/hvordan man kan skaffe det, eller lage det. Nåtidslaiver krever generelt sett lite eller ikke noe kostyme, mens middelalder-/fantasylaiver krever langt mer.

Hva forventes av deg som spiller?

Når du spiller en rolle på laiv, så skal du forestille en annen person så lenge laiven varer. Alt du gjør og sier forestiller det rollen din ville sagt og gjort i den aktuelle situasjonen. Hva du er og gjør til vanlig er ikke viktig lengre. Det er ikke alltid like enkelt å sette seg inn i en annen persons tankegang. Noen roller er mer utfordrende å spille enn andre. Det er ikke nødvendigvis de rollene med mest plott(mål for laiven, mest å gjøre) som er vanskeligst å spille. Utfordringen består i å sette seg inn i rollens tankegang, og reagere annerledes, gjøre ting annerledes enn du selv ville gjort.